Các thiết bị trong văn phòng, hơn ai hết những nhân viên có trách nhiệm cao nhất để bảo quản. Không có cái gì có thể trường tồn mãi với thời gian được, và máy chấm công kobio ua300 cũng vậy, Siêu thị máy chấm công sẽ hướng dẫn bạn cần bảo quản loại máy này thật [&hellip

Read More...